Unsere Mannschaften 2014

... we have fun together ...

 

tl_files/gcopdeniep/jugend/mannschaften/1mannschaft.jpg 

1. Mannschaft - Regionaliga-Mannschaft - Op de Niep I
tl_files/gcopdeniep/jugend/mannschaften/2mannschaft.jpg


2. Mannschaft - Bezirksliga-Mannschaft - Op de Niep II
tl_files/gcopdeniep/jugend/mannschaften/3mannschaft.jpg 

3. Mannschaft - Bezirksliga-Mannschaft - Op de Niep III